Aktualności

Galeria

O szkole

Oferta edukacyjna

Pedagog, psycholog

Wczesne wsp. rozwoju

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza Szk. Zawodowa

Szkoła Przysp. do Pracy

Zajęcia wsp. rozw. ucznia

Kółka zainteresowań

Biblioteka

Świetlica

Kontakt

 

 

Strefa ucznia

Strefa rodzica

Strefa nauczyciela

 

Komunikaty

 

 

 

W skład Zespołu Szkół Nr 3 wchodzą:

 

Baza szkoły

 

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju każdemu uczniowi na miarę jego możliwości  oraz przygotowanie go w jak największym zakresie do życia w społeczeństwie. Staramy się, aby jak największa liczba naszych uczniów,  pomimo ich problemów, uzyskała możliwość uzyskania kwalifikacji, dzięki którym będzie w przyszłości mogła zapewnić sobie byt oraz czerpać pełną satysfakcję z umiejętności, które uzyskała dzięki pobytowi w murach naszej placówki.

Naszym uczniom zapewniamy:

 • pracę pod kierunkiem wysoko wyspecjalizowanej kadry

 • pomoc psychologiczno- pedagogiczną

 • możliwość uczestnictwa w kółkach zainteresowań

 • bezpłatne podręczniki

 • bezpłatny dowóz do szkoły dla osób z rejonu miasta

 • opiekę przed zajęciami i po ich zakończeniu w świetlicy szkolnej

 • możliwość jedzenia obiadów w stołówce szkolnej

 • stałą opiekę medyczną

Bus

Szkoła dysponuje pojazdem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Busem przewożone są dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci i uczniowie korzystają z pojazdu pod opieką pracownika szkoły.

Winda

Winda zamontowana przy wejściu głównym do naszej szkoły, pozwala na łatwy dostęp osobom  z niepełnosprawnością ruchową.

Bezpieczna szkoła

Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów poprzez:

 • patrole Straży Miejskiej;

 • stały monitoring budynku szkolnego oraz terenu przy szkole;

 • dyżury nauczycieli podczas przerw na terenie szkoły  oraz poza nią;

 • identyfikatory dla uczniów i nauczycieli;

Internat

Dziewczęta spoza terenu miasta mają zapewniony internat znajdujący się pod opieką Sióstr Orionistek.

Kim mogą zostać nasi uczniowie po zakończeniu edukacji?

Kształcimy młodzież w kierunkach:

 • kucharz małej gastronomii

 • krawiec

 • ślusarz

 • cukiernik

 • sprzedawca

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

Prowadzimy również  naukę w klasach integracyjnych dla uczniów w normie intelektualnej, ale posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, związanej ze słuchem, autyzmem i innymi sprzężeniami.

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku

Dyrektor naczelny-

-mgr Krzysztof Kowalski

Dyrektor Przedszkola i Szkoły Podstawowej-

-mgr Małgorzata Lachowicz

Dyrektor Gimnazjum-

- mgr Jolanta Szymanowska

Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy-

- mgr Maria Krasucka

 

Przyjaciele szkoły: